O mně

Narodil jsem se 6. června 1980 v Praze a do roku 2002 jsem žil v Říčanech u Prahy. Tam jsem také absolvoval základní školu, gymnázium, prošel ZUŠkou, skautem i Ligou lesní moudrosti. Od roku 2002 žiji v Českém Brodě, kde se má rodina věnuje 26 let obnově historického českobrodské pivovaru. Po vystudování Právnické fakulty UK (2005) jsem nastoupil do menší pražské advokátní kanceláře a v roce 2007, po půlročním pobytu v Austrálii, do advokátní kanceláře se sídlem v Brně. Od roku 2011 jsem samostatným advokátem v Českém Brodě, kde provozuji tzv. generální praxi. Věnuji se občanskému a trestnímu právu, právu nemovitostí a rodinnému právu.

Do politické strany TOP 09 jsem vstoupil v roce 2012. Členem jiné politické strany jsem nikdy předtím nebyl. Nyní jsem místopředsedou středočeské krajské organizace TOP 09. Mezi lety 2014 a 2018 jsem byl neuvolněným místostarostou města Český Brod a od komunálních voleb v roce 2018 jsem místostarostou uvolněným.

Do prvních komunálních voleb (2014) jsme jako TOP 09 a nezávislí šli s tématem transparentního fungování samosprávy. Prosazovali jsme hlavně zveřejňování veškerých smluv, spolupráci s veřejností a neziskovým sektorem a odstraňování korupčních příležitostí. Město skutečně začalo zveřejňovat veškeré smlouvy ještě předtím a ve větším rozsahu, než vyžadoval pozdější zákon o registru smluv a činí tak dodnes. V dalších komunálních volbách (2018) jsme se zabývali zlepšením stavu veřejného prostoru ve městě, zajištěním zdrojů pitné vody a posílením kapacit základních a mateřských škol. Mimo to prosazujeme větší ochranu památek a rozšíření veřejné zeleně ve městě a jeho okolí. Podařilo se nám také prosadit zřízení funkce městského architekta.

Pokud jde o mé hodnotové zakotvení, cítím se být spíše liberálem, výrazně prozápadním a proevropským. Ochrana životního prostředí, přírody a klimatu je pro mne zásadním tématem. Ač se považuji za pravicově orientovaného, mám sociální cítění.

V senátu bych chtěl uplatnit svoji šestiletou zkušenost z vedení města, současně ale svou zkušenost advokáta a podnikatele, který se denně setkává a potýká s ohromným množstvím neustále se měnících právních předpisů. Podnikání se přibývajícími povinnostmi stává čím dál tím složitější, což jsem si osobně ověřil například při zahájení provozu minipivovaru v roce 2018.

Stát by měl mít také více na zřeteli potřeby a problémy obcí. Obce jsou nejblíže občanům, přesto jim stát nedůvěřuje natolik, aby jim ponechal více prostoru i finančních prostředků. A konečně, právní řád je dnes již tak rozsáhlý a prochází tak rychlou proměnou, že se v něm již ani odborníci zcela neorientují. Některé předpisy jsou novelizovány několikrát ročně a s různými daty účinnosti. Do senátu tedy kandiduji především proto, abych se zasadil o to, že se staneme moderní zemí, která reguluje jen to, co regulovat musí a jen tak často, aby si lidé stačili se změnami předpisů seznámit. Vždy ale srozumitelně, jednoduše a ku prospěchu občanů.

Jsem svobodný, s přítelkyní Terezou jsme spolu od roku 2007.

Tomáš Klinecký