Program do sněmovních voleb 2021

Jasná a přehledná pravidla pro všechny

„Jako právník, místostarosta a podnikatel narážím na zákony, nařízení a vyhlášky každý den a vím, že je obtížné tuto záplavu paragrafů zachytit a zvládnout. Uvědomuji si, jak zbytečná byrokracie a nepřehledný právní systém komplikují život občanům, firmám i obcím.“

  • Prosekáme právní džungli. Zrušíme zbytečné zákony, za každou novou povinnost zrušíme dvě stávající. V legislativě se budeme řídit principy „méně je více“ a „kvalita před kvantitou“.
  • Legislativa bude přehledná. Ke každému právnímu předpisu přidáme tabulku práv a povinností. Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z hlediska praxe a případně zrušeny.
  • Vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém, který bude dostupný všem, online a zdarma. Občané si tak rychle najdou potřebné informace a stáhnou vzorová podání.
  • Dotáhneme do konce odbornou debatu a předložíme ke schválení nové moderní procesní předpisy – občanský soudní řád a trestní řád, které jsou podmínkou zrychlení a zefektivnění řízení.
  • Rozšíříme možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života.
  • Dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci.
  • Prioritně se zaměříme na problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva. Ve stejném duchu budeme postupovat i u insolvencí, se zvláštním respektem ke slabším (senioři, invalidé, mladiství).
  • Korupce ohrožuje spravedlivé fungování státu a budeme ji nemilosrdně potírat. Namísto neustálých kontrol však preferujeme princip osobní odpovědnosti na všech úrovních rozhodování. Zavedeme pravidlo 3P: prevence, průhlednost, postih. Zakročíme proti pokusům o kriminalizaci obecních samospráv pomocí nařčení z korupce.